Bilancio consuntivo Si.Na.Fi. 2019 (Clicca qui)

Bilancio previsione Si.Na.Fi. 2020 (Clicca qui)

Bilancio consuntivo Si.Na.Fi. 2020 (Clicca qui)

Bilancio previsione Si.Na.Fi. 2021 (Clicca qui)

Bilancio consuntivo Si.Na.Fi. 2021 (Clicca qui)

Bilancio previsione Si.Na.Fi. 2022 (Clicca qui)

Bilancio previsione Si.Na.Fi. 2023 (Clicca qui)

Bilancio consuntivo Si.Na.Fi. 2022 (Clicca qui)

Bilancio previsione Si.Na.Fi. 2024 (Clicca qui)

Bilancio consuntivo Si.Na.Fi. 2023 (Clicca qui)